Veřejná zakázka: Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny - doplnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10208
Systémové číslo VZ: P18V00000022
Datum zahájení: 04.01.2018
Nabídku podat do: 22.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny - doplnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace je požární podhled zajišťující požadovanou požární odolnost střešní konstrukce a dále obklad nosné ocelové konstrukce (sloupů) tak, aby jednotlivé konstrukce zajišťující stabilitu objektu splňovaly požadovanou požární odolnost dle zpracovaného požárně bezpečnostního řešení objektu.

Zvláštní podmínky:
Stavba bude probíhat za provozu nájemce haly. Kompletní přerušení provozu, je po dohodě s nájemcem 1 měsíc předem, možné pouze na max. 1 týden po celou dobu stavby. Provoz nájemce bude denně omezen po dobu prací. Práce zhotovitele budou ukončeny denně nejpozději do 16,00 hod., aby mohl následně nájemce zahájit svůj provoz dle potřeby do nočních hodin. Zhotovitel vždy před zahájením prací zajistí zakrytí strojů a vybavení haly. Dále zhotovitel provede ochránění strojů a vybavení haly proti mechanickému poškození a to tak, aby byl umožněn denní provoz nájemce po ukončení prací zhotovitele, případně po dohodě v součinnosti. Z uvedených důvodů doporučujeme účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky.

Realizace bude probíhat od 01.07.2018 do 31.08.2018

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky