Veřejná zakázka: VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10214
Systémové číslo VZ: P18V00000028
Evidenční číslo zadavatele: 149090002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006045
Datum zahájení: 08.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“ je realizace kompletní opravy dna plavební komory, včetně jeho oddrenážování. Délka opravovaného dna je 82,15 m, šířka dna je 11,4 m. Stavební práce budou započaty zahrazením provizorním hrazením plavební komory a jejím vyčerpáním. Bude odříznuto dno PK od základového pasu zdí a poté po etapách vybouráno. Po zřízení drenážního systému pro odvodnění dna včetně jímek, bude proveden podkladní beton a pak betonové dno plavební komory.
Z důvodu snížení přítoku podzemní vody do PK bude snížena hladina vody v nadjezí i podjezí o 1,5 m. Součástí akce bude při postupném snižování hladiny zajištěn opakovaný záchranný odlov a přesun živočichů, odbornou firmou v celé délce zdrží, včetně slepých ramen a přítoků, které nebudou zahrazeny. Zamezí se výtokům z tůní a tam, kde to bude možné, se zahradí ústí, aby nedošlo k zaklesnutí hladiny i na přítocích. Obnažené dno koryta toku s výskytem rostlin rodu Nymphaea bude udržováno vlhké, aby nedošlo k vyschnutí rostlin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 387 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků