Veřejná zakázka: VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10422
Systémové číslo VZ: P18V00000237
Datum zahájení: 06.02.2018
Nabídku podat do: 22.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je prodloužení životnosti mostu k výtokovému objektu VD Újezd. V rámci rekonstrukce bude vybourána kompletní konstrukce vozovky až na nosnou konstrukci. Mostní římsy budou ubourány pouze částečně. Dilatační spáry budou obnaženy a proříznuty spáry mezi nosníky. Nosníky budou dále sanovány a budou opravena mostní ložiska. Celá konstrukce mostu bude nově izolována a kompletně sanována, včetně podpěr. Mezi římsami bude doplněna nová vozovka. Bude repasováno zábradlí a osvětlení bude vyměněno.
Práce budou prováděny z lešení, které bude podvěšené pod konstrukci mostu. Oprava mezilehlé podpěry v hrázi bude prováděna z lešení posazené na tělese hráze VD. V případě mezilehlé podpěry v hladině nádrže bude lešení osazeno na pontonu. Stavební suť bude v maximální možné míře zachytávána záchytným systémem a odvážena na skládku.
.
Stavba rozdělena na 3 samostatné stavební objekty:
SO 01 Sanace pilířů
SO 02 Rekonstrukce mostu
SO 03 Osvětlení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 382 962 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky