Veřejná zakázka: VD Brno, koruna hráze, oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10426
Systémové číslo VZ: P18V00000241
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 19.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Brno, koruna hráze, oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
odstranění závad zjištěných při mostní prohlídce – oprava mostní konstrukce nad přelivy hráze. Oprava mostní konstrukce se zabývá utěsněním stávajících dilatačních spár v mostním zábradlí, mezi chodníkem a kamenným obrubníkem. Dále bude provedena sanace a reprofilace zábradelních prefabrikátů a krajních trámových nosníků.
V místě otvorů na návodní straně budou do zábradlí nainstalovány rozebíratelné hradidlové kryty, sloužící jako protipovodňové opatření. Oprava se provede ve dvou etapách, za částečné uzavírky silnice. V první etapě se provede oprava vzdušné strany mostu, poté bude následovat oprava návodní strany.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 526 857 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky