Veřejná zakázka: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10669
Systémové číslo VZ: P18V00000484
Evidenční číslo zadavatele: 119160001, 239160004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-022091
Datum zahájení: 11.04.2018
Nabídku podat do: 04.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu“ je oprava a rekonstrukce jezu na Jizeře v Sojovicích, která bude spočívat v sanaci betonových konstrukcí levobřežní a pravobřežní zdi. Stávající levobřežní pilíř bude vybourán a vybetonován nový, který bude vč. kotvení založen na skalním podloží. Opraveny budou dále veškeré plochy stávajících dlažeb, schodišť a svahů. Součástí akce bude i oprava zábradlí, jezové lávky a žebříků.
Dále bude zvýšena stabilita jezu a vývaru zatěsněním podloží tryskovou injektáží. V rámci zatěsnění podloží bude zatěsněn i jezový práh. Mezi konstrukcí vývaru a výmolem v podjezí bude proveden těžký kamenný zához prolitý betonem.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 17.4.2018 od 09:00 hodin. Sraz zájemců je v 09:00 hodin v místě stavby. Příjezd k jezu po levém břehu od Vodárny Káraný (U Vodárny 200, 250 75 Káraný)
GPS 50.2018103N, 14.7526625E

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 159 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky