Veřejná zakázka: Osoblaha - Jindřichov km 22,000-27,500, stavba č. 2865

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10704
Systémové číslo: P18V00000519
Evidenční číslo zadavatele: 1096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-021229
Datum zahájení: 02.05.2018
Nabídku podat do: 21.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osoblaha - Jindřichov km 22,000-27,500, stavba č. 2865
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace stavby „VT Osoblaha – Jindřichov km 22,000-27,500“, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o provedení udržovacích prací a provedení oprav a doplnění a podélného a příčného opevnění a odstranění nánosů z vodního toku Osoblaha v dotčeném úseku km 22,000-27,500 v Jindřichově. Charakter stavebních prací: očištění opevnění, kosení, doplnění a oprava opěrných zdí, spárování, předbetonování základu, opevnění z lomového kamene, doplnění příčných objektů lomovým kamenem, nové dřevěné prahy s opevněním lomovým kamenem, vybudování nových opěrných zdí, odtěžení nánosů. Součástí zakázky jsou i bourací práce, zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 044 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky