Veřejná zakázka: Stabilizace pravého břehu VT Olše

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10793
Systémové číslo: P18V00000608
Evidenční číslo zadavatele: 1081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-014058
Datum zahájení: 30.04.2018
Nabídku podat do: 06.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stabilizace pravého břehu VT Olše
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stabilizace pravého břehu vodního toku Olše v Třinci ochrannou betonovou opěrnou zdí a opevněním z lomového kamene proti postupující boční erozi při povodňových průtocích a zvýšení protipovodňové ochrany. Stavební práce budou probíhat v ř. km 48,094 – 48,369 vodního toku Olše v uzavřeném areálu Třineckých železáren, a.s..
Jedná se o stavbu železobetonové opěrné zdi s jednotnou výškovou úrovní a délky 216m. Na opěrnou zeď navazují přechodová opevnění na stávající úroveň svahů, v dolní části dl. 40m a v horní části dl. 35m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky