Veřejná zakázka: MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10818
Systémové číslo VZ: P18V00000633
Evidenční číslo zadavatele: 119160103, 219150015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015407
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Mlázovice, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „MVN Mlázovice, obnova vodního díla“ je oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a rekonstrukce výpustného zařízení včetně výpustného potrubí.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 247 890 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky