Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 237

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10824
Systémové číslo VZ: P18V00000639
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-014775
Datum zahájení: 07.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 237
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech.
Bude provedena stabilizace břehů a koryta Mandavy. Stabilizace bude na levém
břehu provedena s využitím kombinace kamenných rovnanin a celokamenných
opěrných tížných zdí. Na pravém břehu budou provedeny pouze kamenné rovnaniny a patky v patě břehů. Ve dvou úsecích dojde k vyrovnání dna pomocí kamenného
záhozu. Kamenný zához ve dně bude prosypán substrátem ze stávajícího dna. Ve dně koryta budou vybudovány dřevěné stabilizační prahy. Řešený úsek je v délce cca 150 m.
Součástí plnění veřejné zakázky není kácení. Zadavatel zajistil kácení v předstihu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 734 557 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky