Veřejná zakázka: Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10858
Systémové číslo VZ: P18V00000673
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava obou nábřežních zdí VT Čepel přímo v intravilánu obce Kleneč formou doplnění stávající úpravy z šedesátých let, stávajících kamenných zdí stabilizačními pasy z vodostavebního betonu a to v celém zájmovém úseku opravy a to u levého a pravého břehu včetně i tří krátkých úseků, kde bude původní zeď rozebraná a realizovaná nově. Součástí opravy bude i 20% doplnění původního spárování stávající zdi v horních dvou třetinách a realizace nového spárování 100% ve spodní třetině zdi. Stávající zeď po výstavbě zabezpečovacích pasů bude v obou březích doplněna trubní drenáží s předvrtáním vrtnou soupravou a vložením trubek z PEHD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 805 228 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků