Veřejná zakázka: Nákup mobilních telefonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10930
Systémové číslo: P18V00000745
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 08.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup mobilních telefonů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nákup mobilních telefonů dle přiložené specifikace v rámcové dohodě. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku co do druhu dodávaného zboží v případě, kdy za trvání Rámcové dohody dojde k nemožnosti plnění konkrétního zboží (např. v důsledku technologického rozvoje se již nebude vyrábět a bude nahrazen novým typem). Dodavatel je v tom případě oprávněn nabídnout Zadavateli dodání náhradního zboží a Zadavatel může (ale nemusí) tuto nabídku přijmout. Náhradní zboží musí splňovat minimálně všechny parametry nahrazovaného zboží dle Rámcové dohody a musí být dodáno minimálně za jednotkovou cenu nahrazovaného zboží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • IČO: 49241494
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 394/17
  186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky