Veřejná zakázka: Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10996
Systémové číslo VZ: P18V00000811
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 19.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V projektu je řešena výstavba nové plynové kotelny jako náhrady za stávající výměníkovou stanici (pára/voda). Stávající zdroj bude nahrazen novým zdrojem na plyn – plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 470 kW – kotelna III. kategorie. Nový ekologický zdroj bude umístěn v prostoru stávající výměníkové stanice a bude napojen na stávající systém vytápění objektů a TUV. Dále bude provedena instalace ostatního nového zařízení pro provoz systému vytápění a přípravy TUV. Pro řízení a regulaci technologických zařízení je navržen systém, který představuje kompletní mikroprocesorový řídicí systém s autonomní funkcí i síťovou komunikací.
V rámci rekonstrukce systému PK bude u objektu instalováno nové dispečerské pracoviště (PC) s instalovaným SW. Na dispečerském PC budou zobrazovány aktuální hodnoty a stavy PK včetně grafického zobrazení technologie. Řídicí systém stávajících zařízení (vzduchotechnik) bude připojen k novému PC a hodnoty vč. technologických obrázků budou rovněž vizualizovány na grafice nově instalovaného PC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 422 626 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků