Veřejná zakázka: Lidéřovický p., ř. km 5,400 – 5,460, Lidéřovice, oprava zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 11003
Systémové číslo VZ: P18V00000818
Datum zahájení: 06.06.2018
Nabídku podat do: 19.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lidéřovický p., ř. km 5,400 – 5,460, Lidéřovice, oprava zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
provedení opravy stávajícího opevnění koryta toku (oprava břehového a dnového opevnění), včetně odtěžení sedimentu z koryta toku. Opevnění dna bude provedeno z lomového kamene do štěrku, v úseku 5,0 m na začátku opravy bude dno mezi nábřežními stěnami provedeno formou lomového kamene ukládaného do betonu s vyspárováním a vytvořením mělké kynety, opevnění výtokových objektů z kamenné rovnaniny do betonu. Pravý břeh z důvodu zajištění stability svahu bude opatřen opěrnou zdí skládající se ze sedmi betonových bloků dilatačně od sebe oddělených. Ve zbývající částí opevnění budou použity drátokamenné koše – gabiony

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 262 552 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků