Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11021
Systémové číslo VZ: P18V00000836
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-019152
Datum zahájení: 11.06.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba spočívá v rozebrání stávajícího zdiva na LB v délce 62,8 m a na PB
v délce 14,5 m. Základ a jádro dříku nové konstrukce budou vyhotoveny z betonu, rub konstrukce bude vyztužen KARI sítí. Na PB bude realizována kamenná rovnanina ve sklonu 1:1 a výšky 60 cm nade dnem koryta. Zbývající část terénu bude případně doplněna humusem (vhodnou zeminou) a oseta travním semenem. Před realizací rovnaniny bude provedeno odstranění stávajících pařezů. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce LB asfaltové komunikace, a to vzhledem k jejímu narušení při provádění výkopových prací.

Stavba obsahuje 3 stavební objekty (SO) a neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.
SO 01 – Oprava koryta
SO 02 – Rekonstrukce koryta
SO 03 – Rekonstrukce komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 130 796 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky