Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 270

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11025
Systémové číslo VZ: P18V00000840
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-019323
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 270
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava opevnění (zdi),které budou prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. Rekonstrukce se týkají zřízení patek z rovnaniny mimo úseky opevněné zdivem, zahrnují rovněž změnu tvaru a doplnění kamenné figury.
Zdi budou prováděny s lícním zdivem z lomového kamene, z betonu bude proveden základový pas a dřík tělesa zdi. Šířka zdi v koruně bude 50 cm, sklon líce 10:1, základ bude předsazen do koryta a zadlážděn. Základové pasy budou založeny 80 cm pod niveletu dna. Předpokládá se pažený výkop. Rovnanina z lomového kamene podél paty zdi v tl. 30 bude prováděna v místě výkopů a navázána na stávající niveletu dna.
Stavba je tvořena stavebními objekty:
SO 01 – Opravy opevnění
SO 02 – Rekonstrukce opevnění
SO 03 – Náhradní výsadba (rekonstrukce)
VON – opravy
VON – rekonstrukce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 774 809 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky