Veřejná zakázka: Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11027
Systémové číslo VZ: P18V00000842
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 29.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění vnitřních chladících (klimatizačních) jednotek do kanceláří a vybraných místností ve všech nadzemních podlažích obou budov a výměnu nebo doplnění venkovních kondenzačních jednotek umístěných v prostoru před boční fasádou, nebo na fasádě. Chlazení je navrženo jako ucelený centrální systém VRV. Dalšími stavebními pracemi bude odvodnění kondenzátu, které vzniká při vlastním chlazení, s napojením na stávající vnitřní potrubí společně s rozvody el. instalace pro chladící jednotky s napojením do stávajících rozvaděčů. Trasy chladovodů, instalací ZTI a EI jsou navrženy jako skryté s ohledem na stávající interiér. Dále bude součástí stavby zateplení podlahy půdního prostoru budovy A.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i servis všech chladících (klimatizačních) jednotek a kondenzačních jednotek po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu plnění .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Kontakt

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky