Veřejná zakázka: ŠP Martiněves - těžení sedimentů a oprava spárování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11128
Systémové číslo VZ: P18V00000943
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.06.2018
Nabídku podat do: 26.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ŠP Martiněves - těžení sedimentů a oprava spárování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vytěžení náplavů ze záchytného prostoru štěrkové přehrážky Martiněves na Jílovském potoce. Odhadovaný objem nutný k odtěžení je cca 7 000 m3.
Pro přesné stanovení kubatury dojde ke geodetickému zaměření před a po těžení sedimentů v místě zdrže, které zajistí zhotovitel.
Dále požadujeme provedení opravy spár tělesa hráze včetně jejího očištění tlakovou vodou, v celkovém rozsahu cca 292 m2.
Předpokládané množství :
- Návodní strana 208m2 (cca 100 % objemu)
- Vzdušná strana 84m2 (cca 20 % objemu)
Tyto práce mohou být prováděny až po odtěžení, za vhodných povětrnostních podmínek a za nízkého průtoku, který bude převeden obtokovým potrubím.
Výše uvedený rozsah prací je odhadnutý z viditelných částí hráze. Po odtěžení sedimentů bude nutné provést prohlídku spár, které nejsou nyní dostupné a popřípadě upřesnit rozsah spárování. Požadujeme vysekat poškozené spáry do hloubky 70 mm a znovu přespárovat cementovou maltou do hloubky 70 mm.

Podmínky zadavatele:
S ohledem na ochranu živočichů zhotovitel v září 2018 začne s těžbou sedimentů v zádržném prostoru vodního díla a dané dílo do jara 2019 vytěží. Poté zahájí spárování vodního díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky