Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11155
Systémové číslo VZ: P18V00000970
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2018
Nabídku podat do: 10.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava a rekonstrukce břehového opevnění Stříbrnohorského potoka mezi ulicemi Stříbrnohorská a Luční v délce 73 m. Předmětný úsek potoka je
přibližně v polovině rozdělen rekonstruovaným silničním mostem na úseky pod a nad mostem.
Technické řešení představuje rozebrání a znovuvybudování kamenného zdiva, realizaci kamenné rovnaniny v místech, kde se nalézají pouze zbytky původní zdi a
realizaci přípravy pro osazení zábradlí, které bude realizováno po skončení stavby městem Šluknov. Součástí stavby je, jako vyvolané investice, podchycení na levém břehu stojícího příhradového stožáru nadzemního vedení NN do 1 kV kotvením do podloží. Součástí stavby je kácení dřevin do výčetní tloušťky 10 cm v počtu 9 ks a mýcení zapojených porostů dřevin (keřů) v celkové výměře do 20 m2.

Akce je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 01 – Oprava koryta
SO 02 – Rekonstrukce koryta
SO 03 – Podchycení příhradového stožáru - oprava
VON O – vedlejší a ostatní konstrukce – oprava
VON R – vedlejší a ostatní konstrukce - rekonstrukce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 903 329 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky