Veřejná zakázka: Úhošťanský p., Úhošťany - oprava opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11156
Systémové číslo VZ: P18V00000971
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2018
Nabídku podat do: 10.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úhošťanský p., Úhošťany - oprava opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší opravy (rozebrání a opětovné znovuvyzdění) stávajícího opevnění koryta.
V ř.km 6,213 – 6,261 je navržené přezdění horní řady stávajícího opevnění LB i PB a přespárování celé plochy LB i PB opevnění. Dále v tomto úseku dojde k opravě 20% dna koryta, které je opevněno kamennou dlažbou do betonu.
V ř.km 6,261 – 6,452 je navržena demolice stávajícího kamenného opevnění LB i PB a následnému znovuvyzdění LB i PB zdí doplněném odvodněním zdí. Stávající zeď LB i PB pod mostky bude přespárována. V PD je navrženo opevnění dna kamennou dlažbou do betonu. Dále dojde k opravě/zrušení několika stávajících schodišť/sjezdů. Podél PB i LB v místě blízkého průjezdu vozidel budou umístěna svodidla s náběhy a ocelového silničního zábradlí. Podél PB budou pokáceny veškeré stávající stromy s následným odstraněním pařezů. V celém úseku dojde k odtěžení sedimentu ze dna koryta. Odtěžený sediment bude po odvodnění odvezen na skládku např. v Tušimicích vzdálené cca 12 km od místa stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 688 793 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky