Veřejná zakázka: VT Olše, Závada, km 12,800 - 16,090, úprava mezihrází, č.st. 3494

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11177
Systémové číslo: P18V00000992
Evidenční číslo zadavatele: 1124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2018
Nabídku podat do: 09.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Olše, Závada, km 12,800 - 16,090, úprava mezihrází, č.st. 3494
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace stavby „VT Olše, km 12,800 – 16,090, úprava mezihrází - PD“, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o provedení udržovacích prací na vodním toku Olše v úseku km 12,800-16,090 – úprava pravobřežní bermy do původního stavu a provedení náhradní výsadby dřevin. Charakter stavebních prací: odstranění a likvidace pařezů, odtěžení nánosů z bermy v množství 12 670 m3, srovnání bermy a zásyp jam a drobných nátrží se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy, založení travního porostu na bermě včetně prvního pokosu, provedení náhradní výsadby 67 ks stromů a 261 ks keřů a následná péče o náhradní výsadbu po dobu 2 let od předání a převzetí stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky