Veřejná zakázka: VT Bílá Bystřice – oprava nábřežních zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 11292
Systémové číslo VZ: P18V00001107
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 21.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Bílá Bystřice – oprava nábřežních zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je opravu stávajícího opevnění vodního toku Bílá Bystřice v úseku mezi dvěma silničními mosty v ř. km 4.293 a 4.486. Cílem je zajistit stabilitu stávajících konstrukcí.
Dojde k očištění a přespárování kamenných zdí. Dlažba ve dně bude opravena doplněním chybějících kamenů a bude doklínována. V úseku, kde je dno tvořeno záhozem se dozdí předpata z obkladového kamene. V celé délce řešeného úseku bude odstraněna železobetonová římsa a bude zhotovena nová. V ř.km 4,383-4,386 bude opravená celá opěrná zeď o rozměrech odpovídající stávající zdi. Dále bude odstraněn sediment a travní drn.
Opravou opevnění koryta bude zajištěna dostatečná stabilita dna a břehů a ochrana sousedních pozemků v intravilánu města.

Stavba je tvořena stavebními objekty:
SO 01 – oprava opevnění koryta
SO 02 – čištění koryta

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 459 776 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků