Veřejná zakázka: Rámcová dohoda o úpravě funkcionalit IS GINIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11522
Systémové číslo: P18V00001335
Evidenční číslo zadavatele: VZ-18/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2018
Nabídku podat do: 29.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda o úpravě funkcionalit IS GINIS
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem je stanovení podmínek, za kterých bude během jejího trvání realizováno technické zhodnocení stávajícího informačního systému GINIS, spočívající ve vytvoření nových funkcionalit a rozvoji stávajících, a to na základě jednotlivých objednávek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava funkcionalit stávajícího informačního systému GINIS, přičemž realizace předmětu plnění dodavatelem, který tento systém neimplementoval a servisně je nespravuje, by se projevila v nákladech na veřejnou zakázku prováděnou takovýmto dodavatelem.
  Předmět veřejné zakázky může provést pouze subjekt, který disponuje příslušnými autorskými a užívacími právy a zdrojovými kódy. Jejich přenesení na nového dodavatele by bylo spojeno s dalšími neúměrně vysokými náklady na veřejnou zakázku.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • IČO: 75014149
 • Poštovní adresa:
  Květná 504/15
  60300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek a smluv
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521116

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Květná 504/15
60300 Brno

Kontakt

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky