Veřejná zakázka: VD Vraňany – stavební úpravy objektu č.p. 14 a souvisejících staveb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11735
Systémové číslo: P18V00001548
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.10.2018
Nabídku podat do: 15.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Vraňany – stavební úpravy objektu č.p. 14 a souvisejících staveb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu č.p.14 spočívající v opravě lícového zdiva a konstrukce krovů, výměně střešní krytiny a novém zateplení stropů nad obytnými prostory, kompletní rekonstrukci vnitřních prostor včetně všech povrchů, výplní otvorů i rozvodů instalací. Součástí jsou i nové dřevěné přístřešky v místech vstupů do objektu, stejně jako zpevněné plochy okolo objektu a venkovní dešťová kanalizace se vsakovací jímkou i splašková kanalizace spolu s úpravou tří septiků na jímky na vyvážení. Předmětem díla je i demolice tří stávajících drobných objektů, novostavba garáže se skladem a doplnění stávajícího oplocení celého areálu. Předmětem díla je i realizace systémů EPS a EZS nejen v provozní budově a garáži se skladem, ale i jako součást modernizace EPS a EZS celého areálu VD Vraňany, tzn. i v dílnách a velínu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 633 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky