Veřejná zakázka: Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11747
Systémové číslo: P18V00001560
Evidenční číslo zadavatele: 239140006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-000498
Datum zahájení: 30.10.2018
Nabídku podat do: 19.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring“ je výkon odborného geotechnického dozoru (GTD) a činnost geotechnického monitoringu (GTM) ve fázi výstavby tělesa hráze včetně úprav jejího podloží.
Vzhledem ke složitosti geologických poměrů pod budoucím tělesem hráze jsou navrženy technologické postupy směřující k eliminaci těchto poměrů. Po dobu výstavby hráze bude probíhat kontinuální měření pórových tlaků a zjištěné hodnoty budou porovnávány s přípustnými hodnotami stanovenými matematickým modelem. V případě překročení maximálních přípustných hodnot pórových tlaků bude rozhodnuto o dalším postupu, případně o nutném dočasném přerušení prací až do poklesu hodnoty měřených pórových tlaků pod stanovenou mez, přičemž takové přerušení bude ukončeno v situaci, kdy geotechnický dozor vyhodnotí, že je možné dál pokračovat ve stavební činnosti a této nebrání žádné vnější nepříznivé podmínky včetně podmínek klimatických.
Geotechnický monitoring (GTM) bude probíhat ve 2 etapách - v první etapě dojde k vypracování projektu a instalaci prvků monitoringu, 2. etapa bude probíhat ve fázi výstavby, kdy budou prováděna průběžná měření na instalovaných prvcích monitoringu s vyhodnocením dat.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 995 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky