Veřejná zakázka: Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11812
Systémové číslo: P18V00001625
Evidenční číslo zadavatele: 599180002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-039821
Datum zahájení: 14.11.2018
Nabídku podat do: 10.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování díla: Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa) dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky