Veřejná zakázka: Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 11929
Systémové číslo VZ: P18V00001742
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.12.2018
Nabídku podat do: 25.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizační úpravy koryta toku spočívající zejména v odstranění náletů, kácení břehových porostů a provedení směrových změn koryta toku včetně jeho opevnění. Dále bude vybudován průtočný mokřad a sedimentační průtočný prostor pro zachytávání splavenin s litorálním pásmem. Součástí díla je provedení náhradní výsadby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 123 166 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků