Veřejná zakázka: Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12167
Systémové číslo: P19V00000212
Evidenční číslo zadavatele: 239990001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017133
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 28.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod“ je realizace akce spočívající ve vybudování rybího přechodu na pevném jezu na řece Smědá protékající městem Frýdlant. Rybí přechod je navržen formou obtokového tůňového kanálu s dělícími balvanitými přepážkami. Obtokové koryto je složeno ze tří dílčích úseků. Horní a dolní úsek je vzhledem k prostorovým limitům veden ve žlabu opěrnými železobetonovými zdmi, které jsou na pohledových plochách obloženy kamenem. Střední úsek je tvořen otevřeným nepravidelným lichoběžníkovým korytem. Koryto rybího přechodu je rozděleno balvanitými přepážkami na jednotlivé tůně.
Součástí předmětu plnění díla bude monitoring ověřující funkčnost vybudovaného rybího přechodu, který proběhne 2x ročně po dobu 2 let od ukončení realizace.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 428 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky