Veřejná zakázka: MVE Karolínka - modernizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 12187
Systémové číslo VZ: P19V00000232
Datum zahájení: 12.03.2019
Nabídku podat do: 05.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Karolínka - modernizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je modernizaci technologických částí MVE, spočívající zejména ve výměně dvou stávajících čerpadel v turbínovém provozu za nová včetně generátorů, výměně stávajících přívodních potrubí za nerezová potrubí včetně ovládacích armatur. Součástí bude rekonstrukce elektroinstalace MVE a instalace nového řídicího systému. Provedení stavby je zadáváno včetně zpracování příslušných stupňů projektové dokumen tace, zajištění všech povolení a souhlasů nutných pro provedení stavby a zkušební provoz MVE („design and build“).
Prohlídka místa ve čtvrtek 21.3.2019 v 10:00 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy