Veřejná zakázka: Bílina - automatická monitorovací stanice – přípojka NN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 12206
Systémové číslo VZ: P19V00000251
Datum zahájení: 06.03.2019
Nabídku podat do: 27.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílina - automatická monitorovací stanice – přípojka NN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená kabelová trasa vede od budovy trafostanice umístěné na pozemku st. p. 628 k. ú. Souš, kde bude napojen nový elektroměrový rozvaděč s fakturačním měřením (délka trasy činí 15 m). Odtud povede kabel k budově limigrafu na pozemku parc. č. 7532 k. ú. Most II, kde bude ukončen v novém elektroměrovém rozvaděči. Bude použit napájecí kabel typu AYKY-J 4 x 50, který bude uložen v zemním výkopu. Celková délka trasy činí cca 420 m.
Nový kabel by měl být zaměřen pro dokumentaci skutečného provedení. Zaměření má zajistit prováděcí firma v rozsahu potřebném pro provedení výkopu a pro zakreslení skutečného provedení. V rámci projektu zaměření prováděno nebylo.
Ručně by se měl provádět výkop pouze v souběhu s VN kabelem ČD, což je cca. 125 m, což je cca 30% délky trasy. I zde se dá předpokládat, že budou provedeny ručně pouze kopané sondy a zbytek trasy bude proveden strojně. Ve výkazu je pouze jedna položka, a to výkop strojní.
Projekt nepočítá s kácením dřevin. Výkopy by měly být provedeny těsně podél silnice, stromy by měly zůstat. Budou-li při výkopech odstraněny některé nálety, tak to v rozpočtu zohledněno není.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 318 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - na podatelně v pracovní dny v době od 08:00 – do 14:00 hod.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků