Veřejná zakázka: „Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400 - část: SO 01 – SO 08“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12343
Systémové číslo: P19V00000388
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2019
Nabídku podat do: 13.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400 - část: SO 01 – SO 08“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí kompletní zhotovení stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08, spočívajících zejména v opravě opěrných zdí z lomového kamene, odstranění sedimentů, opravě kamenných záhozů u dřevěných prahů a v kácení dřevin. Vše na významném vodním toku Merta v úseku ř. km 0,040 – 2,293 (v rozsahu SO 01 – SO 08). Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČO: 264 75 081, v prosinci 2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a v souladu se stanoviskem vodoprávního úřadu k ohlášení udržovacích prací vydaným Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí, pod č. j. MUSP 78008/2017 dne 14. 8. 2017 (dále jen „souhlas s ohlášením“). Předmětem díla je pouze realizace stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 028 859 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky