Veřejná zakázka: Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12487
Systémové číslo: P19V00000532
Evidenční číslo zadavatele: 119150016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015886
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350“ je oprava koryta Merklovického potoka v intravilánu města Vamberk. V zájmové lokalitě budou opraveny poškozené opěrné zdi. Ze dna budou odstraněny nánosy a poškozené dno bude obnoveno formou dlažby do betonu. Ve dně budou opraveny výškové stupně a kamenný závěrný práh. Část břehových svahů bude obnovena přeskládáním dlažby do betonu. Dále bude částečně odstraněno zakrytí toku. V místech ponechaného zakrytí bude tato konstrukce obnažena, bude opravena hydroizolace a provedena chemická sanace pracovních spár.
Dřeviny a křoviny na svazích budou prořezány a vzrostlé stromy do úrovně cca 2 m nad dnem koryta vč. náletu na zdech budou odstraněny z průtočného profilu.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 002 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků