Veřejná zakázka: VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12497
Systémové číslo: P19V00000542
Evidenční číslo zadavatele: 1190
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017271
Datum zahájení: 22.05.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení opravy opěrných zdí na obou březích Sadového potoka v úseku km 0,960-1,140. Opěrné zdi budou provedeny nově ze železobetonu s imitací kam. obkladu na pohledové straně zdi. Jednotlivé bloky opěrné zdi budou odděleny dilatací. Další stavební práce: zajištění dotčených inženýrských sítí, odstranění a zřízení zábradlí, odstranění a vybudování schodišť a spádového stupně, odvodnění prostoru za zdí, úprava výustí přes opěrné zdi, oprava komunikace na LB, demontáž a zpětná montáž zařízení pro měření průtoku. Práce budou prováděny pod ochranou záporového pažení. Po dokončení bude koryto potoka upraveno do projektovaného tvaru a doplněno o solitérní kameny. Součástí zakázky je také odstranění pův. konstrukcí opěrných zdí a spádového stupně včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady.

Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 855 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky