Veřejná zakázka: VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12719
Systémové číslo: P19V00000762
Evidenční číslo zadavatele: 1203
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí v odběrné věži na VD Slezská Harta. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, oprava povrchu, zkoušky materiálů, obnova povrchové ochrany – metalizace a nátěr, dodání a montáž nových dílů – těsnění, čepy, ložiska, mazací hlavice apod., sestavení a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jednu spodní výpust bez omezení.
Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky