Veřejná zakázka: Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12933
Systémové číslo: P19V00000976
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v provedení probírky břehového porostu, pročištění koryta toku (odtěžení sedimentů), sanaci nátrží a v opravě stávajícího opevnění koryta vodního toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 121 463 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky