Veřejná zakázka: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12940
Systémové číslo: P19V00000982
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 22.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A. Ověření průběhu stávajících inženýrských sítí a technické infrastruktury
B. Stanovení a projednání rozsahu nutných přeložek a návrh nových tras IS
C. Stanovení a projednání jednotlivých přípojných bodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektrická energie)
D. Zpracování pozemkového elaborátu pro vybranou variantu
E. Zajištění závěrečného souhlasného písemného stanoviska
F. Zpracování zadání pro navazující stupeň projektové přípravy – zajištění rozhodnutí o umístění stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků