Veřejná zakázka: Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12978
Systémové číslo: P19V00001020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.08.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je obnova funkce toku a usměrňování odtokového režimu povrchových vod. Jedná se o celkovou rekonstrukci toku v délce 359m v intravilánu obce Císařský. Tok je uzavřen v soukromých zahradách. Původně byl v celé délce opevněn zdivem nasucho, které je v současné době na některých místech zcela destruováno.
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stavu převážně zdiva na sucho s důrazem na volbu přírodě blízkého a ekonomického řešení.
Většina úseků je řešena opevněním ve formě kamenného záhozu a kamenné rovnaniny, ve stísněnějších podmínkách pak ve formě zdiva na sucho. Pouze ve výjimečných případech, kdy je uvažováno přitížení za rubem či důsledná ochrana nemovitosti, je navrženo zdivo na cementovou maltu, lokálně pod ochranou pažením s rozepřením. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. V rámci stavby je řešeno speciální zakládání – mikropilotáž.
Ve dně je navržena stabilizace kamenným záhozem doplněným příčnými prahy kamennými a z dubových kulatin.
Celková délka dotčeného úseku je cca 364 m
Stavba je pro přehlednost rozdělena na stavební objekty SO 01 – SO 08:
SO 01 – km 0,000-0,084
SO 02 – km 0,089-0,161
SO 03 – km 0,165-0,246
SO 04 – km 0,250-0,308
SO 05 – km 0,308-0,361
SO 06 – Přeložení CETIN
SO 07 – Kácení
SO 08 – Vyvolané investice
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 944 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky