Veřejná zakázka: Želetavka, ř. km 52,060 – 52,350, Želetava, oprava koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13332
Systémové číslo: P19V00001374
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2019
Nabídku podat do: 13.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Želetavka, ř. km 52,060 – 52,350, Želetava, oprava koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
provedení opravy opevnění a zprůchodnění koryta toku (odstranění překážek v toku); odstranění sedimentů z koryta vodního toku
a obnova opevnění opěrných zdí, dna a svahů. Ve veřejně přístupných místech bude osazeno ochranné zábradlí s povrchovou úpravou – žárové zinkování

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 575 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy