Veřejná zakázka: Rekonstrukce pavilonu ryb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13378
Systémové číslo: P19V00001420
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 26.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce pavilonu ryb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, dodávek a služeb souvisejících s plněním zakázky „Rekonstrukce pavilonu ryb“.
Předmětem díla jsou stavební úpravy/ rozšíření části provozu chovu ryb v rámci již funkčního provozu.
Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 493 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky