Veřejná zakázka: Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13474
Systémové číslo: P19V00001516
Evidenční číslo zadavatele: 1232
Datum zahájení: 28.11.2019
Nabídku podat do: 10.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků včetně nákladů na dodání do míst plnění na období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Předmět zakázky je podrobně vymezen v návrhu rámcové smlouvy a v Seznamu OOPP 2020-2021 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků