Veřejná zakázka: Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13563
Systémové číslo: P20V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.01.2020
Nabídku podat do: 19.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací zhotovení dílčích staveb:
SO 01 – Slavkovický p., ř. km 3,210 – 3,570; 3,770 – 4,035, Slavkovice, oprava zdí
SO 02 – Slavkovický p., ř. km 4,035 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Práce spočívají zejména v pročištění koryta vodního toku Slavkovický potok v intravilánu obce Slavkovice. Jedná se o odstranění náletové vegetace, opravu stávajícího opevnění, zpevnění dna
a odtěžení sedimentů z koryta vodního toku. Dojde ke kácení stromů a následnému provedení náhradní výsadby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 942 639 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy