Veřejná zakázka: Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13583
Systémové číslo: P20V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 1251
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.03.2020
Nabídku podat do: 07.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je přestavba jezu na vodním toku Opava v úseku nad obcí Kunov, k zajištění stabilizace podélného sklonu koryta pro eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta, pro zajištění migrační prostupnosti jezu, ke zřízení havarijního záchytného profilu nad budoucí nádrží Nové Heřminovy a k zajišťování odběru vody do náhonu lužního lesa.
Stávající jez bude odstraněn a bude vybudována nová jezová konstrukce se štěrkovou propustí, levobřežním rybochodem a pravobřežním odběrem do náhonu, záchytným profilem nad jezem a zpevněných manipulačních ploch, vč. břehových opevnění a sjezdů do toku řeky Opavy. Současně budou v pravobřežní jezové stěně vybudovány prvky umožňující odběr vody pro připravovanou příjezovou elektrárnu (MVE) situovanou na pravý břeh.

Blíže viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky