Veřejná zakázka: Modernizace měření VD Jezu Jiřetín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13684
Systémové číslo: P20V00000134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 28.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace měření VD Jezu Jiřetín
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení včetně doprovodné montáže a souvisejících stavebních prací.
Stávající technologie měření bude demontována a nahrazena novou, pracující na Dopplerově principu.
Budou instalovány nové snímače rychlosti proudění, snímače výšky hladiny, nový srážkoměr, nová meteobudka s měřením teploty, atd.
Součástí realizace je i výměna stávajícího telemetrického systému pro přenos dat do databáze vodohospodářského dispečinku (objekt SO1 – Rozvaděč DT). Lokalita je součástí telemetrické sítě, kterou dodávala a udržuje firma Tele Data Control s.r.o. Jedná se o specifická zařízení, komunikující vlastním protokolem, na který je navázán systém zpracování přenášených dat. V současnosti je lokalita připojena přes zařízení Telemat L100, projekt předpokládá připojení nové stanice Telemat L060, příp. jiného zařízení srovnatelných parametrů, kompatibilního se stávající telemetrickou sítí.
Více dle projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 906 389 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky