Veřejná zakázka: VD Kamenička - průzkumné práce pro přípravu a zajištění GO objektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13710
Systémové číslo: P20V00000160
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-012388
Datum zahájení: 11.02.2020
Nabídku podat do: 28.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Kamenička - průzkumné práce pro přípravu a zajištění GO objektů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem akce je doplnění současných znalostí o další průzkumy, které umožní podrobný technický návrh sanačních prací – generální opravy vodního díla.
Budou realizovány geologické vrty se zpětným výnosem jádra. Vrty budou zpětnou průzkumnou injektáží zatěsněny, aby byla zjištěna pórovitost zkoumaného podloží.

Akce je členěna na následující objekty:
SO 01 – INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM těsnění podloží hráze za pomocí 13 vrtů délky v rozpětí 15 – 30m, včetně zpětné sanace průzkumnou injektáží. Předpoklad provádění z pontonu při postupném prázdnění nádrže.

SO 02 – STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM návodního líce, odběrné věže, vzdušního líce, drenážního systému a vtoku do spodních výpustí. Průzkum vzdušního líce bude realizován horolezeckou technikou.

SO 03 – OSTATNÍ PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ množství sedimentu v nádrži, zaměření paty hráze v prostoru vypuštěné nádrže a vyhotovení 3D modelu hráze z mračna bodů pořízených fotogrammetrickou technikou.

Pro přístup k vodní hladině pro nakládku techniky, zařízení aj. a dále pro přístup k patě hráze z návodní strany bude využita stávající přístupová cesta, která bude doplněna dočasnou komunikací v délce cca 80m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 499 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky