Veřejná zakázka: VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13711
Systémové číslo: P20V00000161
Evidenční číslo zadavatele: 139160003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-013187
Datum zahájení: 11.02.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru“ je realizace akce spočívající v opravě zděných konstrukcí VD z lomového kamene. Vzhledem k situačním poměrům je oprava členěna na 3 stavební objekty: SO 01 Oprava spárování hráze a manipulační věže, SO 02 Oprava spárování přelivu a kaskády a SO 03 Oprava spárování zdí, portálu a břehové dlažby vývaru.
Nejprve dojde k otryskání stávajících konstrukcí vodním paprskem, dále bude provedeno vysekání uvolněné spárovací hmoty, po odstranění degradované spárovací hmoty budou vyčištěny vysekané spáry od zbytků výplachem tlakovou vodou a poté bude provedeno nové vyspárování lehce aktivovanou cementovou maltou vhodně zpracovanou a připravenou ke spárování. Provádění některých prací bude probíhat při snížené hladině vody v nádrži.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 101 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky