Veřejná zakázka: VD NH, demolice, OHO, stavba č. 4339

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14408
Systémové číslo: P20V00000856
Evidenční číslo zadavatele: 1290
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.07.2020
Nabídku podat do: 13.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD NH, demolice, OHO, stavba č. 4339
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení demoličních a zemních prací v rozsahu podle jednotlivých projektových dokumentací bouracích prací, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Demoliční a zemní práce budou provedeny dle podmínek stanovených v rozhodnutích, stanoviskách a vyjádřeních, které jsou součástí dokladové části jednotlivých projektových dokumentací.
Před zahájením demoličních prací bude provedena detailní pasportizace stávajícího mostu včetně místní komunikace.
Pro každý samostatný objekt bude vedena evidence a likvidace odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj
 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy