Veřejná zakázka: VD Hracholusky – provozní objekt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14991
Systémové číslo: P21V00000059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.01.2021
Nabídku podat do: 11.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Hracholusky – provozní objekt
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stávajících staveb a výstavba nového provozního objektu. Součástí díla je i obnova ČOV, nový odtok z ČOV, prodloužení vodovodu, přípojka NN, přeložka telefonu, zpevněné plochy, vegetační úpravy a oplocení areálu. Součástí díla je i realizace FVE na střeše provozního objektu na VD Hracholusky nad Mží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 225 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy