Veřejná zakázka: VN Bartošovice II - odtěžení sedimentů, stavba č. 3423

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 15001
Systémové číslo: P21V00000069
Evidenční číslo zadavatele: 1328
Datum zahájení: 02.02.2021
Nabídku podat do: 15.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Bartošovice II - odtěžení sedimentů, stavba č. 3423
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „VN Bartošovice II - odtěžení sedimentů, stavba č. 3423“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace stavby „VN Bartošovice II - odtěžení sedimentů, stavba č. 3423“, kterou vypracoval Povodí Odry, státní podnik, oddělení projekce v 01/2021, archivní číslo 23/20 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Jedná se o odtěžení sedimentů v celkovém objemu cca 8 466 m3 ze dna vodní nádrže vč. vytvoření litorální zóny a tůní v zadní části zátopy, oprava břehové abraze. Dále bude provedena sanace objektů spodní výpusti. Součástí zakázky jsou i zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Bližší informace jsou uvedeny v konkrétních přílohách zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 849 755 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy