Veřejná zakázka: VD Podhora - potrubí SV a zajištění MZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 15181
Systémové číslo: P21V00000249
Datum zahájení: 05.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Podhora - potrubí SV a zajištění MZP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh technického řešení a vyvložkování potrubí SV 2 x DN 500 dl. cca 60 m (celkem cca 120 m). Potrubí bude třeba před vyvložkováním vyčistit.
Dále požadujeme návrh technického řešení a zajištění minimálního zůstatkového průtoku vody (MZP) pod VD Podhora v profilu limnigraf Podhora-odtok. Aktuálně má hodnotu: MQ = 27 l/s.
Za stávajícího stavu je QMZP = 27 l/s převáděn pootevřeným klapkovým uzávěrem DN500 na spodní výpusti. Tento způsob není vzhledem k typu uzávěru vhodný, proto je požadováno provedení úprav na potrubí spodních výpustí v rozdělovací šachtě vzdušních uzávěrů tak, aby bylo možné QMZP převádět samostatným potrubím s regulačním uzávěrem na obtoku spodních výpustí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků