Veřejná zakázka: MVN Vlčkovice, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15242
Systémové číslo: P21V00000310
Evidenční číslo zadavatele: 119170021, 219130012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010418
Datum zahájení: 26.03.2021
Nabídku podat do: 06.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Vlčkovice, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“ je odstranění nánosů z MVN Vlčkovice v objemu cca 11 074 m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na sousední pozemky ZPF. Předmětem plnění je dále rekonstrukce vodního díla spočívající v utěsnění tělesa hráze a rekonstrukci bezpečnostního přelivu a spodní výpusti.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Zhotovitel může v rámci stanovení nabídkové ceny ocenit vlastní způsob využití nebo likvidace nánosů po jejich vytěžení z vodní nádrže v souladu s platnými právními předpisy za předpokladu zajištění potřebných podkladů, dokladů a pravomocných povolení k navrženému způsobu nakládání s vytěženým materiálem. Dle výsledků rozborů lze vytěžený sediment uložit na pozemky ZPF.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 897 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy