Veřejná zakázka: VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15357
Systémové číslo: P21V00000425
Evidenční číslo zadavatele: 1346
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 18.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
50512000-7 Opravy a údržba ventilů
50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 06.05.2021 od 10:00 hodin.
Sraz účastníků bude na VD Kružberk. V případě zájmu dodavatele o prohlídku místa plnění je třeba se nahlásit u kontaktní osoby zadavatele: Ing. Martin Kozelský, +420 725 344 849.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí v objektu okna č. 1 na VD Kružberk. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, oprava povrchu, zkoušky materiálů, obnova povrchové ochrany – metalizace a nátěr, dodání a montáž nových dílů – těsnění, čepy, ložiska, mazací hlavice apod., sestavení a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jeden vtok do tlakové štoly bez omezení.
Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy